11 photos

Elliot Peak at Dawn from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Dawn from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaMt. Stelfox at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaMt. Stelfox at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaMt. Stelfox at Sunrise from White Goat Lakes Black & White, David Thompson Country, Alberta