10 photos

Giant's Bathtub Waterfall, Matthiessen State Park, IllinoisGiant's Bathtub Spring, Matthiessen State Park, IllinoisGiant's Bathtub Waterfall, Matthiessen State Park, IllinoisGiant's Bathtub Waterfall, Matthiessen State Park, IllinoisUpper Dells Overhead, Matthiessen State Park, IllinoisGiant's Bathtub Waterfall, Matthiessen State Park, IllinoisUpper Dells Black & White, Matthiessen State Park, IllinoisGiant's Bathtub Waterfall Black & White, Matthiessen State Park, IllinoisUpper Dells Abstract Black & White, Matthiessen State Park, IllinoisGiant's Bathtub Waterfall Black & White, Matthiessen State Park, Illinois