18 photos

Elliot Peak at Dawn from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Dawn from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes at Sunrise, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Dawn from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak & Mt. Stellfox at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaMt. Stelfox at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes at Dawn, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaMt. Stelfox at Sunrise from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaElliot Peak & Mt. Stellfox at Dawn from White Goat Lakes, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes at Dawn, David Thompson Country, AlbertaWhite Goat Lakes Reflections, David Thompson Country, AlbertaMt. Stelfox at Sunrise from White Goat Lakes Black & White, David Thompson Country, Alberta